Welke verwarming vervuilt het minst?

Elektrische radiatoren, een warmtepomp, vloerverwarming, een open haard, een verwarmingsketel, een kachel … Mogelijkheden genoeg om uw appartement of huis te verwarmen. Wanneer u een keuze moet maken, is het belangrijk om rekening te houden met de milieu-impact van elke optie.

Hoe kies ik een zuinige en ecologische verwarming?

Er bestaat vandaag een waaier aan toestellen om woningen te verwarmen. Het is moeilijk om de oplossing te kiezen die thermisch comfort koppelt aan een minimale impact op uw financiën en de planeet. De energiebronnen om warmte te creëren, kunnen fossiel zijn (steenkool, stookolie, gas), natuurlijk (zonne-energie, geothermie), afkomstig uit biomassa (hout, pellets, mest) of nucleair.

Twijfelt u tussen verschillende oplossingen? Hieronder vindt u een vergelijking om u op weg te helpen.

De gasketel, een verouderde en risicovolle oplossing

Deze traditionele verwarmingswijze is in Frankrijk het op één na populairste systeem. Hoewel condensatie- en thermodynamische ketels er technologisch op vooruit zijn gegaan, blijven ze vervuilend. De verbranding en het transport van gas stoten CO2 uit. CO2 is een broeikasgas dat (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Deze verbranding stoot echter geen stof of roet uit. Er komen ook geen zware metalen vrij.

Op prijs-kwaliteitvlak is het een interessante oplossing. Toch blijft het een toestel dat gebruikmaakt van verbranding. Daardoor is het niet de meest ecologische optie.

Als u dit (weliswaar efficiënte) systeem kiest, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de brandstof die u kiest. Aardgas is minder vervuilend dan propaan. De beste oplossing is biomethaan (biogas), dat een hernieuwbare energiebron is.

Dit systeem houdt ook een risico op koolstofmonoxidevergiftiging in. Het geurloze en kleurloze gas kan lekken en bij inademing dodelijk zijn. De verwarmingsketels moeten regelmatig een onderhoud krijgen. Op die manier wordt de uitstoot van vervuilende en giftige gassen beperkt.

Stookolieketel, de meest vervuilende verwarming

Hoewel deze optie een zeer goede oppervlakte/temperatuur-verhouding heeft, is het een dure investering. Bovendien is de prijs van stookolie afhankelijk van de olieprijs.

Dit is ongetwijfeld het meest vervuilende verwarmingssysteem. Door stookolie te verbranden komt er CO2, zwaveldioxide, roet (of stof) en stikstofoxide vrij. Dat kan ongewenste gevolgen hebben voor de gezondheid en de luchtwegen aantasten. In uw woonplaats en in de atmosfeer worden chemische resten en fijne stofdeeltjes verspreid. Hoe ouder uw materiaal, hoe vervuilender het wordt. Om deze vervuiling door verwarming tegen te gaan is een jaarlijks onderhoud door een vakman bij wet verplicht. Dit type installatie houdt eveneens een risico op koolstofmonoxidevergiftiging in.

Houtverwarming en vervuiling: de minst vervuilende verbranding

Houtverwarming en vervuiling met fijne stofdeeltjes worden vaak in één adem genoemd.

Toch is de verbranding van hout minder vervuilend dan de verbranding van fossiele energiebronnen. Deze vorm van verbranding stoot hoofdzakelijk koolstofdioxide en roet uit. Een houtkachel stoot naar schatting echter 12 keer minder CO2 uit dan een stookolieketel en 6 keer minder dan een gasketel.

Het is een efficiënte oplossing op het vlak van vrijgekomen warmte. Pelletkachels hebben echter wel een hoger rendement dan kachels met houtblokken.

Als de kachel of de schoorsteen verouderd is en uw brandstof niet aangepast is, kan uw woning vervuild raken. Kiest u voor deze optie, geef dan de voorkeur aan een gesloten haard en controleer regelmatig de dichtheid van de voegen. U moet uw toestel ook laten onderhouden en minstens één keer per jaar de schoorsteen laten vegen.

Warmwaterketels, radiatoren en elektrische vloerverwarming, een oplossing tegen vervuiling

Elektrische verwarming is in Frankrijk goed ingeburgerd (35% van de gezinnen). Dit systeem maakt het mogelijk om uw huis te verwarmen zonder gevolgen voor de luchtkwaliteit. Elektriciteit stoot immers geen fijn stof of CO2 uit. Terwijl traditionele productiewijzen vervuilend zijn, zijn hernieuwbare energiebronnen schoon en worden ze steeds rendabeler. De ecologische impact van een hernieuwbare energiebron (wind-, zonne-, hydraulische energie …) is zo goed als nul. Het komt er dus op aan te kiezen voor groene elektriciteit of zelf groene stroom te produceren.

Indien u kiest voor een elektrisch systeem, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Elektrische radiatoren, elektrische vloer- of muurverwarming en centrale verwarming.

Er wordt vaak gezegd dat elektrische radiatoren een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Enkel convectoren van de eerste generatie drogen echter de lucht uit en zorgen voor een onaangenaam gevoel. Met inertieradiatoren geniet u overal van een comfortabel gevoel en is de omgevingslucht perfect gezond.

Elektrische centrale verwarming is een van de meest comfortabele oplossingen.

Het systeem biedt immers een groot warmtecomfort en een uitstekend energierendement. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Het continue circuit van de centrale verwarming verspreidt de warmte op een aangename manier, zonder ‘cycli’ van verwarming en pauzes. Net als bij elk elektrisch systeem is het wenselijk om gebruik te maken van groene stroom. Zo niet zal het gebruik ervan wel vervuilend zijn.

Er bestaan verschillende technologieën voor elektrische verwarming. Convectie-, accumulatie-, inertie- of stralingstoestellen bieden uiteenlopende resultaten. De kostprijs en het installatiegemak zijn ook heel verschillend van toestel tot toestel.

Warmtepompen, vandaag de minst vervuilende verwarmingswijze

Een warmtepomp recupereert warmte en stuurt deze terug naar de woning. Er bestaan drie soorten: de lucht-waterwarmtepomp, de lucht-luchtwarmtepomp en de geothermische warmtepomp.

Dit zuinige en krachtige systeem heeft elektriciteit nodig om te werken. Als die niet groen is, wordt het een vervuilende verwarmingswijze. Met groene stroom is de milieu-impact van dit systeem zo goed als nul. Het is de minst vervuilende verwarming indien de WP gebruikmaakt van groene stroom.

Het kostenplaatje voor de aankoop en installatie van een WP is echter heel hoog. Het systeem moet ook regelmatig een onderhoudsbeurt krijgen. Tot slot is het ook een vrij grote installatie. Om bij u thuis een warmtepomp te installeren hebt u ruimte nodig. De WP bestaat immers uit een binneneenheid en een buiteneenheid. U moet binnen (garage, washok) en buiten over plaats beschikken. Om er geen hinder van te ondervinden staat het systeem beter uit het zicht en niet te dichtbij. De buiteneenheid maakt vrij veel lawaai en is weinig esthetisch.

Elektrische verwarming, de goedkoopste oplossing tegen vervuiling

Bescherm het milieu! Ga elektrisch! Waarom? Omdat de werking van elektrische toestellen gebaseerd is op energie die steeds schoner wordt geproduceerd.

Met de nieuwe radiatoren, met name inertieradiatoren (ook wel keramische verwarming genoemd), is de ecologische impact heel laag. De warmte die vrijkomt, is gezond en de luchtvochtigheid blijft onder controle.

De atmosfeer en de ingeademde lucht veranderen niet. Het vervuilingsniveau binnen is dus heel laag.

Doordat er geen verbranding is, is dit een niet-vervuilende vorm van energie. Het stof wordt niet verkoold. De vrijgekomen elektrische warmte stoot geen CO2 of fijn stof uit.

Tot slot vragen elektrische toestellen (radiatoren, vloer- of muurverwarming) geen onderhoud.

Vraag raad aan een vakman alvorens een beslissing te nemen! Zo weet u zeker dat u de juiste keuze maakt. Uw comfort en uw rust hangen ervan af!

Inertieradiator

Misschien bent u ook geïnteresseerd?

Alle spullen