De productie van hernieuwbare energie hangt af van de klimaatomstandigheden en kan van jaar tot jaar verschillen. Deze energie neemt een steeds groter deel binnen de nationale energiemix voor zijn rekening. Wat zijn de belangrijkste bronnen van groene energie?

Zonne-energie

De zon vormt een onuitputtelijke, gratis bron van hernieuwbare energie. Zonnepanelen vangen de zonnestralen op en zetten die in energie om. Zonnepanelen produceren ongeveer 4% van het uiteindelijke energieverbruik van de Belgen.

Windenergie

De kracht van de wind doet de schoepen van de windmolens draaien, die op hun beurt turbines aandrijven: de kinetische beweging wordt in mechanische energie omgezet, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Er bestaan onshore en offshore windmolens. Offshore windmolens zijn langs de Noordzee opgesteld en benutten de kracht van de wind aan de kust. Windenergie dekt om en bij 8% van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Energie opgewekt door waterkracht

België beschikt over negen waterkrachtcentrales die de kracht van water benutten. Het land maakt ook gebruik van kleinere centrales op de waterlopen. Elk jaar briedt het netwerk van waterkrachtcentrales uit dankzij de exploitatie van voormalige molens en de uitrusting van kleine sites. De productie is goed voor 0,5% van het elektriciteitsverbruik van het land.

Biomassa

Hier wordt de aandacht gericht op het benutten van organisch afval, zoals hout of landbouwproducten: door deze producten te verbranden, wordt energie opgewekt. De steenkoolcentrales van Awirs en Rodenhuize werden omgebouwd in centrales op biomassa en gebruiken ondertussen pellets als brandstof, waarmee 6% van het elektriciteitsverbruik van het land wordt gedekt.
Hoewel kernenergie nog altijd de Belgische energiemix domineert, dient het land verder massief in hernieuwbare bronnen te investeren als het zijn doelstelling wil bereiken en alle kerncentrales tussen 2020 en 2025 sluiten.

Inertieradiator

Misschien bent u ook geïnteresseerd?

Tous les articles