Lichtsignaal aterno radiator

Controleer de status van het controlelampje aan de ontvanger (aan de achterzijde van de radiator, op het kastje met de antenne).

Als er geen controlelampje brandt:

 1. Controleer of de schakelaar links onder de radiator op “Aan” staat.
 2. Ga naar de verdeelkast en controleer de zekering van de elektriciteitsleiding.

Als het controlelampje “RF” (groen) knippert:

 1. Controleer de batterijen van de thermostaat en vervang ze indien nodig.
 2. Herconfigureer de thermostaat met de radiator (zie handleiding van de thermostaat).

Als het controlelampje “M/A” (rood) continu brandt:

 1. Controleer of de temperatuur ter hoogte van de thermostaat correct is.
 2. Vervang de batterijen van de thermostaat.

Dat betekent dat de radiator niet meer communiceert met de thermostaat. Meestal zullen de batterijen leeg zijn.

Vervang de batterijen van de thermostaat en herconfigureer de thermostaat met de radiator met behulp van de handleiding van uw thermostaat (paragraaf “Configuratie/herconfiguratie”).

Dat zijn normale uitzettingsgeluiden, zeker als u het apparaat nog maar net begint te gebruiken. Geleidelijk aan zullen deze geluiden verminderen.

Dat verandert niets aan de werking. Uw radiator zal normaal verwarmen.

Als dit fenomeen aanhoudt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02 376 87 00.

 • Sluit de radiator aan op een stopcontact van 16 A – 220 V met een aarding overeenkomstig de geldende elektrische veiligheidsvoorschriften,
 • Druk op de schakelaar onderaan links op de achterzijde van de radiator.

Schakel de thermostaat in door te drukken op de toets thermostaat knop.

In handmatige modus: stel de gewenste temperatuur in met de knoppen temperatuur plus knop - aterno thermostaat en min temperatuurknop - aterno thermostaat.

In programmeermodus: raadpleeg de handleiding van uw thermostaat.

Het is belangrijk een uniforme warmte te behouden in de te verwarmen kamer en te grote temperatuurpieken te voorkomen.

Door de temperatuur ‘s nachts met 3 tot 4° te verlagen, kunt u besparen (1° minder betekent 7% besparing op het verbruik).

Gebruik de programmeermogelijkheden van de thermostaat om uw verwarming aan te passen aan uw levenswijze.

Als u afwezig bent voor langere tijd, vergeet dan niet een vorstvrije temperatuur in te stellen.

Om de gebruiksaanwijzingen te bekijken, heeft u Adobe Reader (pdf-lezer) nodig. Als u dit nog niet heeft geïnstalleerd op uw pc, download het hier gratis.

Radiatoren:

Thermostaten:

Telefonische afstandbedieningen:

 1. Schakel de radiator in door te drukken op de schakelaar links onder op de achterzijde,
 2. Schakel de thermostaat in door te drukken op de toets thermostaat knop.
 1. Schakel de thermostaat uit door te drukken op de toets thermostaat knop
 2. Schakel de radiator uit door te drukken op de schakelaar links onder op de achterzijde.

Aterno-radiator: 25 jaar.

Verwarmingskern van de Aterno-radiator (Kalith™): levenslange garantie.

Elektronische apparaten voor regeling en beheer, zoals de thermostaat (zender en ontvanger) en de randapparaten: 5 jaar.

Voor radiatoren die vóór 2011 werden aangekocht, bedraagt de garantie 10 jaar op de radiatoren, 3 jaar op de thermostaten en altijd levenslange garantie op de verwarmingskern.

Tarieven voor diensten en verplaatsingen voor apparatuur buiten garantie (geactualiseerd op 03/03/2022 en geldig tot 31/12/2022):

Technische diensten 105,00 € inclusief BTW
Arbeid 70,00 € inclusief BTW
Verplaatsing 85,00 € inclusief BTW

Thermodynamische boiler VIVO 200 – VIVO 270: 5 jaar.

Boiler AQUA: 5 jaar.

Tarieven voor diensten en verplaatsingen voor apparatuur buiten garantie (geactualiseerd op 03/03/2022 en geldig tot 31/12/2022):

Technische diensten 105,00 € inclusief BTW
Arbeid 70,00 € inclusief BTW
Verplaatsing 85,00 € inclusief BTW

Garanties voor zonne-uitrusting

Zonnepanelen 300 Wp : 20 jaar

Zonnepanelen 375 Wp : 25 jaar

Omvormer vermogen 2 Kw tot 9 Kw : 10 jaar

Tarieven voor diensten en verplaatsingen voor apparatuur buiten garantie (geactualiseerd op 03/03/2022 en geldig tot 31/12/2022):

Technische diensten 105,00 € inclusief BTW
Arbeid 70,00 € inclusief BTW
Verplaatsing 85,00 € inclusief BTW
 1. Zet de thermostaat in waakstand.
 2. Druk 10 seconden op de toets “Prog”.
 3. Op het display verschijnt “Retr”.
 4. Druk op de toets “+”.
 5. Bevestig door 2 keer op de toets “OK” te drukken.
 6. Druk op de waakstandtoets thermostaat knop van de thermostaat.

Nu heeft uw thermostaat opnieuw achtergrondverlichting.

 1. Druk op de thermostaat op de toets thermostaat knop
  • Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- – -)
 2. Druk ongeveer 3 seconden op de toets temperatuur plus knop - aterno thermostaat
  • Op het apparaat verschijnt “Cnf” en onder aan het display loopt een statusbalk.
 3. Op de ontvanger:Het groene controlelampje «RF/OK» brandt continu, de ontvanger is al geconfigureerd.Om hem opnieuw te configureren, drukt u 10 seconden op de toets van de ontvanger, tot het groene controlelampje “RF/OK” traag knippert. Dan laat u de toets los.
  • Druk opnieuw op de toets. Het groene controlelampje “RF/OK” gaat aan en brandt continu. De ontvanger is geherconfigureerd.
  • Het groene controlelampje “RF/OK” knippert traag. De ontvanger is niet geconfigureerd.
  • Druk op de toets van de ontvanger. Het groene controlelampje “RF/OK” gaat aan en brandt continu. De ontvanger is geconfigureerd.
 4. Druk op temperatuur plus knop - aterno thermostaat. Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- – -). De ontvanger volgt de commando’s van de thermostaat. Het rode controlelampje “M/A” geeft de status van het contact aan.Lampje aan = contact gesloten | Lampje uit = contact open.
 5. De radioverbinding controleren:
  • Druk op de toets thermostaat knop. Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- – -).
  • Druk ongeveer 3 seconden op de toets min temperatuurknop - aterno thermostaat.
  • Op het apparaat verschijnt “tESt” en onder aan het display loopt een statusbalk.De verbinding is goed als het rode controlelampje “M/A” knippert (om de 3 seconden). Bij elke knippering hoort u het relais openen en sluiten.
 6. Druk op min temperatuurknop - aterno thermostaat om de verbindingstestmodus te verlaten.
 1. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat thermostaat knop
 2. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -).
 3. Houd de toets temperatuurknop - thermostaat-aterno ongeveer 15 seconden ingedrukt
 4. Druk één keer op de toets “OK” van de thermostaat.
 5. Op het display verschijnt “CONF I”.
 6. Druk één keer op de toets “-“.
 7. Op het display verschijnt: “CONF 0”
 8. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat thermostaat knop

De temperatuur van uw thermostaat is nu gedeblokkeerd.

Dat is praktisch in doorgangsruimtes, om te voorkomen dat de temperatuur op een ongelegen moment verandert.

 1. Stel de te blokkeren temperatuur in op de thermostaat
 2. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat thermostaat stand-by knop
 3. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -)
 4. Houd de toets temperatuurknop - thermostaat-aterno ongeveer 15 seconden ingedrukt
 5. Op het display verschijnt: “CONF 0”
 6. Druk één keer op de toets “+”
 7. Op het display verschijnt “CONF I”
 8. Druk één keer op de toets “OK” van de thermostaat
 9. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -)
 10. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat thermostaat stand-by knop

De temperatuur van uw thermostaat is nu geblokkeerd.

 1. Raadpleeg de handleiding van uw thermostaat.
 2. Bepaal de twee verwarmingstemperaturen: eco en comfort.
 3. Stel voor elke dag van de week (1=maandag tot 7=zondag) de tijdzones van de eco- en comfortmodus in.

Vervang de batterijen van de thermostaat. (Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw thermostaat).

Ik heb zonet mijn intrek genomen in een huis of een appartement dat is uitgerust met radiatoren van Aterno.

Tot wie moet ik me wenden? Hoe werken de radiatoren?

Gelieve ons uw gegevens te bezorgen en te vermelden hoeveel Aterno-radiatoren er in uw woning geïnstalleerd zijn.

Wij zullen u de documentatie en de gebruiksaanwijzingen van uw radiatoren geven.

Indien gewenst kunnen we u ook meedelen welke garanties u hebt.

Alle technici die voor Aterno werken, zijn werknemers van de onderneming.

Met het oog op de optimalisering en kwaliteitsborging wordt de planning opgesteld door onze hoofdzetel in Straatsburg.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02.376.87.00.

Gebruiksaanwijzing en antwoorden op de meest gestelde vragen over de Eco Aterno App voor smartphone en tablets.

Gebruiksaanwijzing van de Eco Aterno App

U vindt de gebruiksaanwijzing van de Eco Aterno Applicatie niet meer? Geen paniek!

U kunt rechtstreeks de gebruiksaanwijzing downloaden:

Om de gebruiksaanwijzingen te bekijken, heeft u Adobe Reader (pdf-lezer) nodig. Als u dit nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer, download het hier gratis.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet ons te contacteren op 02.376.87.00.

Gebruiksaanwijzing en antwoorden op de meest gestelde vragen over de My Aterno App voor smartphone en tablets.

Gebruiksaanwijzing van de My Aterno App

U vindt de gebruiksaanwijzing van de My Aterno Applicatie niet meer? Geen paniek!

U kunt rechtstreeks de gebruiksaanwijzing downloaden:

Om de gebruiksaanwijzingen te bekijken, heeft u Adobe Reader (pdf-lezer) nodig. Als u dit nog niet heeft geïnstalleerd op uw computer, download het hier gratis.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet ons te contacteren op 02.376.87.00.

Dat is een normaal gevolg van de condensatie van uw warmwatertank.

Als er echter sprake is van bovenmatige condensatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02.376.87.00.

 1. Controleer de temperatuur die wordt gevraagd door de mengkraan (meestal tussen 50° en 60°).
 2. Ga naar de verdeelkast.
 3. Zet de warmwatertank in geforceerde modus (1) in plaats van automatisch bedrijf.
 4. Let op! Vergeet niet nadien weer de automatische modus te selecteren.

Als dit fenomeen aanhoudt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02.376.87.00.

Ja, met speciale radiatorlak die geschikt is voor hoge temperaturen.

Vergeet niet uw radiator uit te schakelen voor u begint.

U kunt altijd contact met ons opnemen op het nummer 02.376.87.00.

Vergeet vooral niet het toestel uit te schakelen.

Uw Aterno-radiator is heel eenvoudig te onderhouden: voor een maximaal rendement stofzuigt u de onderzijde van de radiator ter hoogte van het veiligheidsrooster één keer per semester.

Gebruik een licht vochtige spons (niet uitgedroogd) zonder schoonmaakproduct om de voorzijde en de zijkanten te reinigen. Pas op dat u het elektronische gedeelte van de ontvanger (het kastje met de antenne) aan de achterzijde van de radiator en de uitgang van het netsnoer niet natmaakt.

voyant opti-pilote aterno

voyant vert ok opti-pilote aterno Ok groen continu: de voorrangsschakelaar krijgt voeding en is klaar om te functioneren

voyant rouge delestage opti-pilote aterno Rood signaal: de voorrangsschakeling is actief.

voyant rouge ballon opti-pilote aterno De warmwatertank is tijdelijk uitgeschakeld.

voyant rouge compteur opti-pilote aterno Normale werking tussen de voorrangsschakelaar en de elektronische meter.

Dat betekent dat de batterijen van de onderbreker vervangen moeten worden.

Wilt u éen van de onderdelen van het Aterno verwarmingssysteem vervangen? Het is gemakkelijk, neem gewoon contact met ons op!

Onze technische dienst staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Wij produceren onze radiatoren zelf, en daarom zijn wij de enigen die u onderdelen kunnen leveren.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 02.376.87.00.