Al sedert 25 jaar streeft de fabrikant van elektrische radiatoren Aterno voortdurend naar innovatie. De vele garanties van zijn toestellen bewijzen hun betrouwbaarheid. De Eu.BAC-certificering heeft betrekking op het regelsysteem van alle producten van het merk.

Wat is de Eu.BAC-certificering?

Ze garandeert de efficiëntie van de systemen voor de sturing en de regeling van de energie, en wordt uitsluitend aan de performantste toestellen uitgereikt. Een geaccrediteerd organisme (in Frankrijk is dat het CSTB) voert nauwkeurige en strenge tests uit op de toestellen.

De stuur- en regelsystemen zijn essentieel. Hoe groter hun efficiëntie, hoe beter de prestaties van de toestellen voor verwarming, klimaatregeling en sanitair warm water.

De Eu.BAC-certificering: een garantie van besparingen en comfort voor de gebruikers van de Aterno-radiatoren

De regelaars met Eu.BAC-certificering overtreffen de Europese eisen voor energie-efficiëntie. Een onafhankelijk controleorgaan voert nauwkeurige en volledige tests uit. Ook in de fabriek vinden audits plaats. De certificering is aan strenge controles onderworpen, zodat alleen de best presterende toestellen ze ontvangen. De regeling van de geteste toestellen moet 30% nauwkeuriger zijn dan de Europese norm.

Het verkrijgen van de certificering bewijst de energie-efficiëntie van het systeem, die wordt aangegeven met een label dat van AA (zuinigst) tot E (minst zuinig) gaat. Dit past in een aanpak die de energiekosten in de bouwsector verlaagt zonder het comfort in het gedrang te brengen. Aangezien Aterno altijd heeft gestreefd naar een groter welzijn en meer besparingen voor de gebruikers van zijn verwarmingssysteem, hebben de thermostaten van de radiatoren een AA-certificering verkregen.

Vraag een gratis gids aan om meer te weten over alle kenmerken van dit verwarmingssysteem.

Inertieradiator

Misschien bent u ook geïnteresseerd?

Alle spullen