Legale informatie

Eigendomsrecht

www.aterno.be is de website van het bedrijf Aterno, waarvan de hoofdzetel gelegen is in de 3 rue des hérons - 67960 Entzheim en ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg onder het nummer 392 131 728.

Ontwerp: Aterno

Hosting: Microsoft (Umbraco Cloud, Microsoft Azure - Amsterdam)

Gelieve dit formulier in te vullen om contact met ons op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website, zijn algemene structuur, alsook de teksten, foto's, beelden en elk ander element dat deel uitmaakt van de site, zijn de exclusieve eigendom van Aterno of de rechthebbenden.

Het geheel van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving omtrent auteursrechten en intellectuele eigendom. De namen, merken en enseignes die op deze site geciteerd worden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Elk gebruik of elke reproductie, in zijn geheel of gedeeltelijk, van de website, de elementen die er deel van uitmaken en/of de informatie die er op staat, via welk procédé dan ook, betekent een vervalsing die door de wet op intellectueel eigendom bestraft wordt.

Verklaring

Conform de voorschriften van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, aangepast door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden, maakt de automatische verwerking van persoonlijke gegevens, gerealiseerd door de website, deel uit van een verklaring bij de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)" onder het nummer 469892.