Legale informatie

Eigendomsrecht

www.aterno.be is de website van het bedrijf Aterno Belgique SRL, waarvan de hoofdzetel gelegen is in de Louizalaan 143/4 1050 BRUSSEL.

Nummer: 755 413 531

VAT nummer: BE 0755 413 531

Ontwerp: Aterno Belgique SRL

Hosting: Microsoft (Umbraco Cloud, Microsoft Azure - Amsterdam)

Gelieve dit formulier in te vullen om contact met ons op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De website, zijn algemene structuur, alsook de teksten, foto's, beelden en elk ander element dat deel uitmaakt van de site, zijn de exclusieve eigendom van Aterno Belgique SRL of de rechthebbenden.

Het geheel van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving omtrent auteursrechten en intellectuele eigendom. De namen, merken en enseignes die op deze site geciteerd worden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Elk gebruik of elke reproductie, in zijn geheel of gedeeltelijk, van de website, de elementen die er deel van uitmaken en/of de informatie die er op staat, via welk procédé dan ook, betekent een vervalsing die door de wet op intellectueel eigendom bestraft wordt.

De afbeeldingen en de productomschrijvingen, evenals de gepresenteerde situatie op de website, zijn ter illustratie en niet bindend.

Verklaring

Conform de voorschriften van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, aangepast door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden, maakt de automatische verwerking van persoonlijke gegevens, gerealiseerd door de website, deel uit van een verklaring bij de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)" onder het nummer 469892.