Toestellen aankoop

Preventie: veiligheid toestellen

Om brandgevaar te voorkomen, kiest u best een veilig toestel. Wist u dat alle elektrische toestellen die in Europa op de markt komen, veilig moeten zijn en voorzien van een label? Maar wat is dat juist, 'veilig'?

EU richtlijnen voor 'veilig'

Alleen 'veilige' producten mogen in de EU op de markt worden gebracht. Voor elektrische apparaten en uitrustingen bestaan hiervoor 3 specifieke richtlijnen. Elke richtlijn regelt een specifiek aspect van het gebruik van apparaten en uitrustingen:

 • Laagspanningsrichtlijn: deze heeft betrekking op alle gevaren bij het veilig gebruik van apparaten
 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn): deze heeft betrekking op gevaren van elektromagnetische storingen tussen elektrische installaties onderling
 • Ontploffingsgevaar (Atex-richtlijn): deze heeft betrekking op ontploffingsgevaar van elektrische apparaten op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Wanneer is een elektrisch toestel 'veilig'?

De definitie luidt: "Als het bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden en gebruiksduur geen enkel risico oplevert, tenzij beperkte risico's die verenigbaar zijn met het gebruik van het product." Dit wil zeggen dat u een toestel moet gebruiken volgens de handleiding om er zeker van te kunnen zijn dat het veilig is.

Hoe zie ik dat bij aankoop?

Op heel wat producten vindt u een CE-label. Daarmee verklaart de producent dat het product is getoetst aan essentiële EU-veiligheidscriteria (ook voor elektrische toestellen van laag voltage) en dat het beantwoordt aan alle eisen.

CE staat voor Conformité Européenne, wat 'in overeenstemming met de Europese regelgeving' betekent. Om dit label aan te mogen brengen op een product, wordt onder meer gekeken naar samenstelling, kleine onderdelen, ontvlambaarheid, chemische en elektrische eigenschappen, hygiëne en radioactiviteit.

De CE-markering wordt in principe aangebracht op het product zelf. Als het product te klein is , mag het label worden aangebracht op de verpakking of de begeleidende documenten.

Meer weten over brandveiligheid bij elektrische huishoudtoestellen? Lees dan ons artikel.

Advies van de brandweer

Toestel zelf

 • Moet uiteraard aan de normen voldoen
 • CE keuring
 • Kleurlabel is wenselijk en moet niet Belgisch zijn

Gebruik van toestel

 • Stop geen meerdere "zware" toestellen (van bv. 2500 watt) in eenzelfde contact of kring
 • Voor een verlengsnoer geldt dezelfde regel
 • Laat elektrische apparaten niet aanstaan die niet worden gebruikt. Wanneer de tele niet aanstaat

Draden en snoeren

 • Zo ordentelijk mogelijk oprollen
 • Probeer de draden van de toestellen mooi te beschermen
 • Niet onder tapijten leggen, want de isolatie van de draad kan beschadigd worden en dan ontstaat er kortsluiting.

Mw. Van Guyze - Preventieadviseur Brandweer Sint-Niklaas