De elektrische convector: zo werkt het

In de volksmond worden de benamingen convector en radiator nogal eens door elkaar gebruikt, al verwijzen ze in wezen naar andere werkingsprincipes. Daar waar de naam radiator intrinsiek naar warmteafgifte via straling (radiatie) moet verwijzen, luidt de benaming voor het toestel dat wij radiator noemen eigenlijk beter een convector. Bij de elektrische convector wordt elektrisch opgewekte warmte aan de omgeving afgegeven via natuurlijke convectie ofwel via gedwongen convectie. Natuurlijke convectie is het verschijnsel waarbij warmte wordt overgedragen op basis van het temperatuurverschil tussen de convector en de omgeving die verwarmd moet worden. Dit proces kan versneld worden door de convectie te forceren, bijvoorbeeld met een ventilator. In dat geval spreekt men van gedwongen convectie.

Een elektrische convector is op zich gebaseerd op een rudimentair principe, waarbij een elektrische weerstand lucht verwarmt en deze warmte vervolgens via het convectieprincipe vrijgeeft. Een van de nadelen is dat deze warmte gaat stijgen, waardoor er in de verwarmde kamer temperatuurlagen ontstaan. Het is dan ook moeilijk om via dit systeem de temperatuur van een omgeving nauwkeurig te regelen, temeer omdat het toestel stopt met verwarmen wanneer u het uit zet. Onderzoek wees trouwens uit dat dit systeem een echte energieslokker bleek. Kortom: er was nood aan “anders en beter”.

De evolutie van de elektrische convector naar performantere verwarming

Toch werd ervan uitgegaan dat elektrische convector verwarming beter en goedkoper kon presteren door het convectieprincipe verder te verfijnen en aan te vullen. Een eerste stap in deze richting kwam er door de convector met accumulatiestenen uit te rusten. Deze kern van het elektrische verwarmingstoestel diende in de eerste plaats om warmte op te slaan die elektrisch tijdens zogenaamde daluren wordt opgewekt. Concreet: omdat de elektriciteitsleveranciers een goedkoper nachttarief voorstelden voor wie bereid was om buiten de piekuren elektriciteit te verbruiken, werd de elektrische convector meteen een stuk interessanter, op voorwaarde dat men van die goedkopere energie kon profiteren. En zo werd accumulatie die ’s nachts warmte kon “opladen” in het elektrische verwarmingstoestel geïntegreerd.

Ondanks deze gevoelige verbetering, bleef het systeem om elektrisch te verwarmen nog een aantal mankementen vertonen. Zo bleek dat de gebruikte speksteen voor accumulatie van warmte eerder traag opwarmt, waardoor er jammer genoeg toch nog gevoelig veel elektriciteit werd verbruikt (weliswaar aan een goedkoper tarief). Maar ook het warmteopslagvermogen bleek niet het van het, waardoor mensen met een dergelijk verwarmingssysteem soms overdag niet genoeg warmte meer beschikbaar hadden en men zich genoodzaakt zag om met elektriciteit aan dagtarief bij te verwarmen. Kortom, de aanpassing van de elektrische convector naar een accumulatieradiator was al een stuk performanter, maar bleek nog niet van alle kinderkwaaltjes verlost.

Als producent van elektrische verwarming kwam Aterno dan op het idee om een aantal verbeteringen door te voeren om het principe verder te optimaliseren. In eerste instantie werd een nieuwe accumulatiesteen in het leven geroepen, die op velerlei vlakken stukken beter bleek dan zijn voorganger. De compacte steen die Aterno ontwikkelde, kan veel sneller worden opgeladen. Bovendien kan deze steen de opgewekte warmte ook langer vasthouden. Twee voordelen die de gebreken van speksteen van de baan hebben geveegd. Door deze steen in een elektrische convector te gebruiken, kon het ontwerp van de radiator aan een mooie facelift worden onderworpen. Daar waar vroegere elektrische verwarmingstoestellen lomp, zwaar en lastig te installeren waren, kwam Aterno met een product op de markt dat dankzij een accumulatiesteen van amper vier centimeter dik slank, licht en makkelijk te plaatsen is.

Aangemoedigd door dit succes werd de zoektocht naar anders en beter als alternatief voor de klassieke elektrische convector kachel verdergezet. Het resultaat van dit onderzoek was een verstrengeling van drie werkingsprincipes in één enkel toestel. De inertieradiator van Aterno was een feit: een elektrische verwarming gebaseerd op accumulatie, convectie en straling. Dankzij deze winnende combinatie behoren onze toestellen tot de zuinigste elektrische radiatoren op de markt en kunnen zij moeilijk nog als een gewone elektrische convector bestempeld worden. De snel opwarmende accumulatiesteen verbruikt weinig energie om voldoende warmte op te wekken en houdt deze warmte lang genoeg vast om altijd warmte beschikbaar te hebben, via straling wordt de warmte gelijkmatig over de ruimte verdeeld, waardoor er geen temperatuurlagen meer ontstaan, en dankzij gedwongen convectie, de zogenaamde boostfunctie, kan er ook voor gezorgd worden dat een weinig gebruikte kamer snel wordt opgewarmd.

Een hoogtechnologische, zuinige elektrische verwarming in plaats van de oude elektrische convector, klaar voor alle mogelijke toepassingen

Dankzij de toepassing van hoogtechnologische verwarmingstechnieken, is de inertieradiator van Aterno een echt manusje-doet-al dat over de hele lijn veel beter scoort dan zijn tegenhanger, de elektrische convector. In eerste instantie zijn de elektrische verwarmingstoestellen van Aterno heel zuinig: zij warmen bijzonder snel op en zijn uitgerust met een slimme thermostaat, die als eerste in België met het AA-energielabel werd bekroond. Maar naast hun zuinige karakter, hebben onze inertieradiatoren heel wat andere voordelen te bieden die bij een klassieke elektrische convector moeilijk te realiseren zijn.

Zo is de elektrische handdoekradiator een veel betere optie voor de badkamer dan een gewone elektrische convector badkamer. Om te beginnen neemt het veel minder plaats in beslag dankzij de dunnere Kalith steen, die in al onze inertieradiatoren als warmteopslagkern wordt gebruikt. Door te kiezen voor een model met handdoekrek, bespaart u bovendien heel wat plaats uit en hebt u meteen een handig rek waarop uw handdoeken in een oogwenk weer droog worden. Verder kunt u opteren voor een model met boostfunctie, zodat uw elektrische verwarming in een oogwenk voor een aangenaam warme badkamer kan zorgen.

Bovendien zijn onze inertieradiatoren dankzij de lichte Kalith steen verkrijgbaar in tal van alternatieve uitvoeringen die de elektrische wandconvector in een totaal ander daglicht stellen. Aterno heeft elegante modellen die als plintradiatoren in een horizontale uitvoering van de elektrische verwarming heel wat succes boeken. Deze alternatieve vormgeving maakt het mogelijk om ook op minder evidente plaatsen met een zeker plaatsgebrek, zoals onder een vensterbank, toch een discrete maar performante elektrische verwarming te voorzien. Een ander interessant model is onze verticale inertieradiator, die een elegante oplossing vormt wanneer een hoge ruimte zoals een traphal met een alternatief voor de elektrische convector radiator moet worden uitgerust. Al deze modellen zijn heel licht, eenvoudig te installeren en in een discrete uitvoering, zodat ze geen storende elementen in uw interieur vormen.

De toekomst van de elektrische convector

De ingeslagen weg van Aterno om de klassieke elektrische convector via een combinatie met accumulatie en straling op een performanter en zuiniger niveau te brengen, opent tal van mogelijkheden voor de toekomst. Zo heeft Aterno een aantal opties die in combinatie met de inertieradiatoren uit ons gamma voor een nauwkeurige aansturing van de verwarmingsfunctie instaan. Een personalisering die u bovendien flink wat op uw energiefactuur helpt te besparen.

Om te beginnen stelt Aterno een app voor die u eenvoudig op uw smartphone of tablet kunt downloaden. Via deze app kunt u interactief uw elektrische verwarming van op afstand aansturen en bijregelen, in functie van uw specifieke behoeften. Uw verbeterde elektrische convector moet uw keuken bijvoorbeeld niet zoals geprogrammeerd verwarmen als uw vergadering toch wat uitloopt en u veel later dan gewoonlijk naar huis terugkeert. Door de inschakeling van uw elektrische verwarming even uit te stellen, verbruikt u alvast minder energie.

Een andere optie die voor energiebesparing zorgt, is de openingsdetector van Aterno. Een kamer verluchten is een goed idee, maar soms vergeten we gewoon dat de verwarming nog op staat. Dankzij de openingsdetector wordt de aangesloten radiator tijdelijk uitgeschakeld totdat het raam weer dicht is. Met een klassieke elektrische convector was dit een optie die gewoonweg ondenkbaar was: of de verwarming stond aan, en dan ging alle warmte via het open raam verloren, of de verwarming stond uit, maar dan moest u er wel zelf aan denken om de verwarming effectief uit en na het verluchten ook weer aan te zetten. Een zelfde werkingsprincipe wordt tot stand gebracht met de bewegingsdetector van Aterno. Deze optie laat de verwarming enkele graden lager schakelen wanneer er tijdens een verwarmingsfase geen enkele beweging in de verwarmde kamer wordt vastgesteld. In tegenstelling tot het statische principe van de elektrische convector, kan onze inertieradiator op intelligente wijze op specifieke situaties inspelen door het afgegeven warmtevermogen aan te passen. In combinatie met een slimme thermostaat, die het systeem van uw verwarming nauwkeurig aanstuurt, wordt een energie-efficiëntie tot stand gebracht die van uw elektrische verwarmingssysteem een financieel interessant plaatje maakt.

Ook naar de verdere toekomst toe, blijft Aterno voortdurend op zoek naar innovatieve integraties en opties om van de elektrische convector een baanbrekend elektrisch verwarmingssysteem te maken dat in alle opzichten mee met zijn tijd kan evolueren. Een dynamische, interactieve temperatuurregeling, een filosofie gericht op zuinigheid en applicaties ontwikkeld met het oog op eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijkheid vormen de kernideeën achter deze toekomstgerichte aanpak. Elektrische verwarming heeft zich definitief als verwarming van de toekomst geprofileerd, en door als koploper aan deze weg te blijven timmeren, is Aterno een ideaal aanspreekpunt als u op zoek bent naar performante, zuinige elektrische verwarming. De erkenning van onze slimme thermostaat met het AA-energielabel bewijst dat wij de juiste weg zijn ingeslagen.

Een uniek systeem
Een uniek systeem

Ontdek een uitgebreid gamma aan radiatoren: verticaal, horizontaal of mobiel. Telkens met hun unieke innovatieve technologie.

Levenslange garantie
Levenslange garantie

Het geven van levenslange garantie is een extra bewijs van de kwaliteit van de radiatoren.

Een energiezuinig systeem
Een energiezuinig systeem

Convectie, accumulatie en straling: de radiator maakt van deze 3 technieken gebruik om nog zuiniger te verwarmen.