Nieuw huis

Preventie: nieuw huis

Koopt of bouwt u een nieuw huis? Dan zijn er een aantal dingen die u zeker moet weten….

Brand kan enkel ontstaan als er zuurstof, energie (warmte) en brandbaar materiaal is. Die laatste factor, het brandbare materiaal, is de enige die goed beïnvloedbaar en controleerbaar is. Zonder brandbaar materiaal kan per slot van rekening geen brand ontstaan. Daarom bestaan er specifieke bouwkundige maatregelen voor nieuwbouw, en wordt bouwmateriaal in verschillende klassen onderverdeeld naargelang brandbaarheid.

Bouwkundige maatregelen

Bij de bepaling van de brandwerendheid van een constructie is niet het gedrag van de afzonderlijke materialen maar die van de totale constructie bepalend.

Brandveiligheid is in verschillende wetten en regels vastgelegd. Er zijn voorschriften voor (het gebruik van) bouwwerken en voorschriften voor niet-bouwwerken als open erven en terreinen. De wetten en regels rond brandveiligheid vind u hier bijvoorbeeld.

U kan (in de meeste gevallen) gratis een beroep op een preventieadviseur van de brandweer of de politie. Zie bijvoorbeeld de preventiedienst van de brandweer van de stad Gent via besafe.be om er zeker van te zijn dat uw constructie veilig is.

Soorten bouwmateriaal

U wil wel graag veilig bouwen, maar hoe weet u welk bouwmateriaal brandwerend is en welk niet? De Europese Commissie heeft een Europese classificatie van brandreactie gemaakt die bestaat uit 7 groepen, de zogenaamde 'Euroklassen'.

Deze classificatie wordt gebruikt om de brandbaarheid en de brandweerstand van bouwmaterialen te classificeren. A1 is de groep met de hoogste brandweerstand en F is die met de minste. Voor u bouw- of isolatiemateriaal gebruikt, kan u dus online de klasse opzoeken.

Premies voor brandbeveiliging

De overheid moedigt brandbeveiliging van een particuliere woning extra aan door middel van een aantal premies. De lijst met een overzicht vindt u hier, maar dit zijn alvast de belangrijkste:

  • Waterblussers en poederblussers
  • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
  • Deuren met brandweerstand van een half uur

Bent u geïnteresseerd in brandveiligheid van uw huurwoning of het kot van uw zoon of dochter? Dan leest u best ons artikel over veiligheid in een studentenwoning.

Advies van de brandweer

Zorg ervoor dat alle aanlsuitingen in orde zijn, met de juiste diameters en kabels en zorg dat de bekabelingen overeenkomen met het vermogen. Het is gewoon een kwestie van normen respecteren. Als brandweer hebben we geen zwaardere normen. De wetgeving zegt dat een huis aan bepaalde normen moet voldoen, en wanneer het daaraan voldoet is dat in orde voor ons.