De thermostaten en de ontvangers

De meest gestelde vragen over de thermostaten en ontvangers van de inertieradiatoren van Aterno.

Er wordt niets meer weergegeven op het display van de thermostaat. Wat moet ik doen?

Vervang de batterijen van de thermostaat. (Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw thermostaat.)

Hoe programmeer ik mijn thermostaat?

 1. Raadpleeg de handleiding van uw thermostaat.
 2. Bepaal de twee verwarmingstemperaturen: eco en comfort.
 3. Stel voor elke dag van de week (1=maandag tot 7=zondag) de tijdzones van de eco- en comfortmodus in.

Wat moet ik doen om de temperatuur van mijn thermostaat te blokkeren?

Dat is praktisch in doorgangsruimtes, om te voorkomen dat de temperatuur op een ongelegen moment verandert.

 1. Stel de te blokkeren temperatuur in op de thermostaat 
 2. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat .
 3. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -).
 4. Houd de toets  ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 5. Op het display verschijnt: “CONF 0”.
 6. Druk één keer op de toets “+”.
 7. Op het display verschijnt “CONF I”.
 8. Druk één keer op de toets “OK” van de thermostaat.
 9. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -).
 10. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat 

De temperatuur van uw thermostaat is nu geblokkeerd.

Wat moet ik doen om de temperatuur van mijn thermostaat te deblokkeren?

 1. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat 
 2. Er verschijnen 3 streepjes op het display: (- – -).
 3. Houd de toets  ongeveer 15 seconden ingedrukt
 4. Druk één keer op de toets “OK” van de thermostaat.
 5. Op het display verschijnt “CONF I”.
 6. Druk één keer op de toets “-“.
 7. Op het display verschijnt: “CONF 0”
 8. Druk op de waakstandtoets van de thermostaat 

De temperatuur van uw thermostaat is nu gedeblokkeerd.

Hoe kan ik mijn Opti-Eco-thermostaat opnieuw configureren?

 1. Druk op de thermostaat op de toets 

  Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- – -)

 2. Druk ongeveer 3 seconden op de toets 

  Op het apparaat verschijnt “Cnf” en onder aan het display loopt een statusbalk.

 3. Op de ontvanger:Het groene controlelampje «RF/OK» brandt continu, de ontvanger is al geconfigureerd.Om hem opnieuw te configureren, drukt u 10 seconden op de toets van de ontvanger, tot het groene controlelampje “RF/OK” traag knippert. Dan laat u de toets los.

  Druk opnieuw op de toets. Het groene controlelampje “RF/OK” gaat aan en brandt continu. De ontvanger is geherconfigureerd.

  Het groene controlelampje “RF/OK” knippert traag. De ontvanger is niet geconfigureerd.

  Druk op de toets van de ontvanger. Het groene controlelampje “RF/OK” gaat aan en brandt continu. De ontvanger is geconfigureerd.

 4. Druk op . Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- - -). De ontvanger volgt de commando’s van de thermostaat. Het rode controlelampje “M/A” geeft de status van het contact aan.Lampje aan = contact gesloten | Lampje uit = contact open.
 5. De radioverbinding controleren:
  • Druk op de toets . Op het apparaat verschijnen 3 streepjes: (- – -).
  • Druk ongeveer 3 seconden op de toets .
   Op het apparaat verschijnt “tESt” en onder aan het display loopt een statusbalk.De verbinding is goed als het rode controlelampje “M/A” knippert (om de 3 seconden). Bij elke knippering hoort u het relais openen en sluiten.
  • Druk op  om de verbindingstestmodus te verlaten.

Ik heb geen achtergrondverlichting meer: licht ter hoogte van de thermostaat.

 1. Zet de thermostaat in waakstand.
 2. Druk 10 seconden op de toets “Prog”.
 3. Op het display verschijnt “Retr”.
 4. Druk op de toets “+”.
 5. Bevestig door 2 keer op de toets “OK” te drukken.
 6. Druk op de waakstandtoets  van de thermostaat.

Nu heeft uw thermostaat opnieuw achtergrondverlichting.