Klimaat: de Europese Unie maakt zen actieplan bekend

De Europese Unie heeft zen actieplan openbaar gemaakt, het doel is om de ontwikkeling van de hernieuwbare energie te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen. De voorgestelde maatregels brachten veel kritiek op.

klimaat en energiepakket

Het « klimaat en energiepakket » van de Europese Unie

Woensdag 30 november 2016 heeft de Europese Commissie het klimaat en energiepakket voorgesteld. Maatregelen die geheel aansluiten met de klimaatconferentie van Parijs. Dit omvangrijk dossier bevat een hele serie met wettelijke voorstellen, betrekkende de drie volgende thema’s:

  • De energie prestaties van gebouwen,
  • De ontwikkeling van hernieuwbare energie,
  • De bestuursregeling van de Europese elektriciteitsmarkt.

De strijd tegen energie armoede

De 28 lidstaten willen hun afhankelijkheid op gebied van energie en natuurlijk gas verminderen. 30 % van het gas dat in Europa verbruikt wordt komt vanuit Rusland. Energie efficiëntie is bovendien een manier om energie armoede te bestrijden. De alsmaar stijgende energieprijzen nemen steeds een groter deel in de Europese huishoudbudgetten en sommige kunnen de rekening niet meer betalen. De enige manier om eronder uit te geraken zijn energiebesparingen. Daarom heeft de Europese Commissie zijn doelstellingen in verband met energie prestaties herzien en verhoogt, van 27 % naar 30 % eind 2030. Volgens Brussel zou deze doelstelling leiden tot de impuls van de renovatiemarkt van gebouwen en zou het 500 000 tot 3,2 miljoen huishouden uit de energie armoede halen. Tegelijkertijd voorziet de EU 400 000 extra banen dankzij deze doelstelling.

De ontwikkeling van hernieuwbare energie

De Europese Unie streeft naar een vermindering van de broeikasgasuitstoten, deze zouden 40 % moeten dalen tegen eind 2030, tegenover 1990. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie moet 27 % halen tegenover 1990 en de Europese Unie is goed bezig. Eind 2020, zouden ze de 20 % overschrijden. Brussel stelt meerdere maatregels voor om de ontwikkeling van groene energie voort te zetten. Bijvoorbeeld, de elektriciteitsleveraars van fossiele energie moeten per jaar hun aandeel hernieuwbare energie in hun energielevering met 1 % verhogen. De CO2-uitstoot wordt beperkt tot 550 gram per kilowatt per uur om het overleven van de meest vervuilende kolencentrales te vermeiden.

Enige minpunt, nieuwe aansluitings- en exploitatieprojecten zullen voortaan geen voorrangrecht meer hebben. Een maatregel die in 2009 aan de hernieuwbare energie verleend werd. Tot slot verdwijnen de marktmechanismen niet. In tegenstelling breiden zij zich uit naar onder anderen Frankrijk en Polen. De maatregel bestaat hierin dat de fabrikanten die in staat zijn elektriciteit te produceren tijdens de pieken in het stroomgebruik, beloond worden. Met de milieucriteria wordt jammer genoeg in dit geval geen rekening gehouden.

De bestuursregeling van de Europese markt

Een controlesysteem voor de vooruitgang van de 28 members is voorzien. De staten zullen om de twee jaar een tussentijd check-up doen. De eerste “nationale plannen” moeten aan de communautaire instanties doorgegeven worden vanaf 2018. De commissie geeft zen woord om slechte leerlingen aanbevelingen te geven zodat ze hun energiebeleid opnieuw opsturen. Het project moet nog goedgekeurd worden door de Raad en Europees Parlement voordat het ingevoerd zal worden.

De controle zou ook de prijzen kunnen betreffen. Sommige hoofdsteden zouden daar eventueel niet aan kunnen meedoen, aangezien er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten. De energieconsumptie van een huishouden in Malta bedraagt ongeveer 4 % tegenover een gemiddelde van 14 % in Slovakije.

Doelstellingen beschouwd als weinig ambitieus

Het energiepakket krijgt veel kritiek van meerdere firma’s (Philips, Schneider Electric, Siemens of Veolia) en NGO’s, die tegen de opwarming van de aarde opkomen. Ze beschouwen de doelstellingen van de Europese Unie maar weinig ambitieus. Aldus, heeft een zestigtal burgemeesters van grote wereldsteden het verslag van de Commissie geboycot door zich op de dag van de bekendmaking in Mexico te verenigen. Dankzij deze bijeenkomst hebben deze gemeentes oplossingen doorgegeven om milieuverantwoordelijker te zijn. Onder de naam Cities Climate Leadership Group (C40), proberen deze politicus, door middel van hun acties, de regering te beïnvloeden en de klimaatsceptici te overtuigen.

Top

aterno