Hernieuwbare energie: Brussel gaat voor de fotovoltaïsche sector

In de komende jaren gaat In België de productie van hernieuwbare elektriciteit stijgen. De regering heeft zen actieplan bekend gemaakt. De bedoeling is om de introductie van fotovoltaïsche panelen aan te moedigen.

fotovoltaïsche

Het doel: de productie van hernieuwbare energie te dubbelen

Momenteel bestaat 2 % van de energiebehoeften in België uit hernieuwbare energie. De regering wilt dat cijfer dubbelen tegen 2020. Hij heeft ook de wens geuit om tegen 2025, 30% minder broeikasgassen uit te stoten. Om deze twee doelstellingen te bereiken, heeft de minister van Energie en Milieu, Céline Fremault het op de fotovoltaïsche sector gemunt.

De zeven maatregelen om de fotovoltaïsche sector te stimuleren

Het actieplan van de Minister van Energie en Milieu richt zich op zeven thema’s:

  1. De aankoop en installatie van fotovoltaïsche panelen voor gemeentelijke en regionale gebouwen financieren, zoals onder andere kinderopvangcentra, scholen of openbare zwembaden. Die oprichtingen zijn in de meeste gevallen grote energieverbruikers. 78 750 m2 panelen zouden hun daken bedekken tegen 2020. De Minister hoopt daarvoor op een compensatie van 50 projecten per jaar.
  2. De uitbreiding van NR Click. Al operationeel sinds 4 jaar, dit computersysteem controleert het energieverbruik van openbare administraties en stelt abnormale situaties vast. Tot op heden zijn de vastgestelde problemen nog niet opgelost. Werkzaamheden worden voortaan voltooid.
  3. De oprichting van een modelovereenkomst voor residentiële gebouwen met een gemeenschappelijke beheerder. Deze maatregeling zou langs de ene kant de organisatie van panelen en langs de andere kant het delen van de productie van hernieuwbare elektriciteit vergemakkelijken.
  4. Het zonnepotentieel van de Brusselse daken bewijzen. We nodigen de bewoners uit om simulaties in kaart te brengen. Zo kan men in een paar klikken berekenen wat de opbrengst van de investering en de besparing zal zijn.
  5. De ontwikkeling van specifieke leningen voor particulieren en MKB’s. Het bedrag van de restschulden zal geleidelijk zijn, aangezien het interessanter is om terug te betalen vanaf de panelen elektriciteit beginnen te produceren. Een belangrijke vernieuwing aangezien de groene lening een vaste rentevoet heeft.
  6. De gemeentewoningen en de vastgoedmakelaars uitrusten.
  7. De MKB’s aanmoedigen de eerste stap te zetten en te investeren in fotovoltaïsche panelen dankzij een persoonlijke follow-up.

In totaal geeft de Belgische regering maar liefst 75 miljoen euro vrij om de fotovoltaïsche sector aan te moedigen.

Top

aterno