In februari produceerden de windmolens 15% van het elektrische verbruik van de Belgen.

Op zaterdag 8 februari 2014, produceerde het Belgische windpark 15% van de gebruikte elektriciteit door de Belgen.

Dit is prima nieuws voor de Associatie voor de promotie van duurzame energie (APERe) die zich dan ook haastte om het goede nieuws aan te kondigen in een (pers)mededeling.

Een ander record was reeds bereikt op 5 februari : het windpark had 35 GWH elektriciteit geproduceerd en had  hierdoor de consumptie van 76 procent van de Belgische gezinnen kunnen dekken.

 De APERe is heel tevreden met deze uitstekende resultaten die enerzijds kunnen worden verklaard door de verhoogde installatie van windmolens in België en anderzijds door de klimatologische omstandigheden (meer wind betekent verhoging van de capaciteit van het windpark). In 5 dagen leverde het windpark dus 15% van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Vandaag bestaat het Belgische windpark uit 678 windmolens. In 2013 is het windpark met nieuwe installaties (zowel op het vasteland als offshore) uitgebreid en deze trend zou zich de volgende jaren doorzetten. De windenergie zal dus meer en meer een belangrijk deel van het Belgische elektrische verbruik dekken.

Top

aterno