Bronnen van hernieuwbare elektriciteit in België

In 2020 zouden hernieuwbare energiebronnen 13% van het energieverbruik van de Belgen moeten leveren. Hun productie hangt af van de weersomstandigheden en kan van jaar tot jaar verschillen, maar ze spelen een steeds grotere rol in de nationale energiemix. Wat zijn de belangrijkste bronnen van groene stroom?

Zonne-energie

De zon is een hernieuwbare, onuitputtelijke en gratis bron. Fotovoltaïsche panelen vangen de zonnestralen op en zetten ze om in energie. Ze produceren ongeveer 4 % van het eindverbruik van de Belgen.

Windenergie

De kracht van de wind brengt de rotorbladen van de windmolens in beweging, die op hun beurt turbines aandrijven: de kinetische beweging wordt omgezet in mechanische energie die elektriciteit produceert. Er bestaan onshore en offshore windmolens. Die laatste staan langs de Noordzeekust en benutten de kracht van de zeewind. Windenergie vertegenwoordigt bijna 8 % van het Belgische elektriciteitsverbruik.

Hydro-elektriciteit

België heeft negen hydro-elektrische stuwdammen die de kracht van het water benutten. Het land heeft ook kleine centrales op waterlopen. Elk jaar breidt het hydro-elektrisch netwerk zich verder uit dankzij het gebruik van oude molens en de uitrusting van kleine sites. De productie van hydro-elektriciteit stemt overeen met 0,5 % van het elektriciteitsverbruik in het land.

Biomassa

Dit is het gebruik van organisch afval, zoals hout of landbouwproducten: zijn verbranding produceert energie. De steenkoolcentrales van Awirs en Rodenhuize werden omgevormd tot biomassacentrales en maken voortaan gebruik van pellets om 6 % van de elektriciteit van het land te produceren.

Hoewel kernenergie nog steeds overheersend is in de Belgische energiemix, moet het land massaal blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen als het zijn doel wil bereiken om tegen 2025 alle kerncentrales te sluiten.