Waarom kiezen voor een elektrische centrale verwarming?

Centrale verwarming, met name op stookolie of gas, werd lange tijd beschouwd als het neusje van de zalm op het gebied van verwarming. Tegenwoordig liggen de kaarten anders en veel gezinnen weten niet meer wat te doen. Ze zoeken een oplossing die beantwoordt aan hun verwachtingen.

Zullen de gas- en stookolieprijzen stabiel blijven?

Luchtverontreiniging door fabrieken

Luchtverontreiniging door fabrieken.

NEE. De stookolieprijzen schommelen enorm. Omdat ze gekoppeld zijn aan de oliekoers, zijn prijsstijgingen of -dalingen onmogelijk te voorspellen.
De stijgende verwarmingsfactuur en vooral de slechte voorspelbaarheid van de kosten zijn voor steeds meer gezinnen een reden om over te stappen naar een zuinige verwarming op basis van een energie die stabieler is in prijs.

Neemt het rendement van mijn ketel af met de tijd?

Voordat u van centrale verwarming verandert, moet u eerst weten wat u wilt.

Voordat u van centrale verwarming verandert, moet u eerst weten wat u wilt.

JA. De nieuwe generaties ketels, de zogenaamde condensatieketels, hebben weliswaar een beter rendement dan een klassieke verwarmingsketel, doordat ze een deel van de warmte recupereren uit de waterdamp in de rookgassen, maar alle verwarmingsketels verliezen na verloop van tijd aan rendement.

Ieder jaar vermindert het rendement van de verwarmingsketel, van 95 % voor een heel recente verwarmingsketel tot 70 % na 15-20 jaar trouwe dienst.

Met een elektrische centrale verwarming van Aterno bedraagt het rendement 100 % en dat neemt niet af met de tijd. Zo geniet u ook op lange termijn nog van al het comfort van uw inertieradiatoren, en dat voor een lagere prijs.

Volstaat een gewoon onderhoud om een goed presterende verwarmingsketel te hebben?

Bij het kiezen van een verwarmingssysteem moet u ook denken aan alle kosten die er later nog bijkomen.

Bij het kiezen van een verwarmingssysteem moet u ook denken aan alle kosten die er later nog bijkomen.

NEE. De onderhoudscontracten kosten ongeveer 120 € per jaar en het onderhoud moet gebeuren door een vakman.

Een correct onderhoud omvat de volgende controles: nazicht van de brander, controle van de stookoliedruk van de vlam, onderhoud, vervanging van de sproeier, reiniging van de turbine, reiniging van de pompfilter, reiniging van de stookoliefilter, controle van de circulatiepomp van het verwarmingscircuit, vervanging van de stookolieverwarmer, opaciteitsmeting van de rookgassen, reiniging van de stookolieketel.

Hoe meer jaren verstrijken, hoe duurder het onderhoud van uw verwarmingsketel wordt, aangezien er belangrijke stukken vervangen moeten worden.

Moet mijn verwarmingsketel het hele jaar draaien?

NEE. In theorie zou de verwarmingsketel alleen moeten dienen voor de verwarming in de winter. In werkelijkheid worden de meeste centrale verwarmingsinstallaties ook gebruikt voor de warmwaterproductie. Dat verklaart waarom uw verwarmingsketel ook in de zomer draait en energie verbruikt om uw water te verwarmen. Slijtage van de stukken, geluid, geur en vooral extra uitgaven zijn redenen om te veranderen van energiesysteem.

In het tussenseizoen is het vaak nodig de verwarmingsketel in werking te stellen voor enkele graden gedurende enkele uren per dag, wat niet ideaal is om energie te besparen.

De inertieverwarming van Aterno is volledig moduleerbaar, zodat u deze verspilling kunt voorkomen.

Uw installatie uitbreiden met een lucht-luchtwarmtepomp?

Een lucht-luchtwarmtepomp is het technische begrip voor een airconditioning die kan worden omgekeerd tot een luchtverhitter. De lucht-luchtwarmtepomp, die geschikt is als klimaatregeling in de zomer, heeft in de winter moeite om goed te presteren, zeker bij grote koude, zowel wat betreft temperatuurregeling als wat betreft comfort voor de gebruiker (geluid van de warme lucht die naar de onderzijde van de kamer moet worden gestuwd). De verwarmingscapaciteit is vaak ontoereikend bij vriestemperaturen.

Uw bestaande installatie uitbreiden met een lucht-waterwarmtepomp?

U kunt ook de verwarmingsketel behouden en een lucht-waterwarmtepomp koppelen aan het aanwezige systeem, die het indien nodig kan overnemen van de ketel. De extra warmteaanbreng helpt, maar is niet voldoende om uw verwarmingsketel een tweede leven te geven.

Doorgaans worden de leidingen en de radiatoren van de verwarmingsketel behouden, ook al zijn ze vaak vuil (kalksteen) en gebrekkig. Bij frisse temperaturen raden de fabrikanten aan bij te verwarmen met elektrische verwarming. Tot slot klagen veel gebruikers, bekommerd om hun buren, over het geluid dat de buiteneenheid van de warmtepomp produceert.

Bij de installatie van een accumulatieverwarming behoudt u alle voordelen van een klassieke installatie, zonder de nadelen ervan.

Uw installatie uitbreiden met een geothermische water-waterwarmtepomp?

Het principe bestaat erin de grondwarmte te recupereren om te verwarmen. Daarvoor kunt u gebruik maken van een put in de tuin of van een stelsel ondergrondse collectorbuizen dat een aanzienlijke oppervlakte beslaat. De vereiste diepte van de put of de vereiste oppervlakte van de aardcollector hangt af van de kwaliteit van de bodem en de te verwarmen oppervlakte.

Deze systemen zijn bijzonder efficiënt als ze gekoppeld zijn aan vloerverwarming, waardoor hun toepassing zich beperkt tot nieuwbouw. Hoewel deze nieuwe technologieën veel interesse wekken, schrikken de prijs en de vele onbekenden met betrekking tot de boorkosten heel wat geïnteresseerden af.

Voor meer gemoedsrust kiest u voor elektrische centrale verwarming!

Er is een ruime keuze aan verwarmingsoplossingen. Daarom is het belangrijk het juiste verwarmingssysteem te kiezen voor uw behoeften. Wat is de enige centrale verwarming die geen onderhoud behoeft, u plaats laat winnen (geen verwarmingsketel die veel plaats inneemt), een optimaal thermisch comfort biedt en echt rust verzekert voor alle gebruikers? Elektrische centrale verwarming natuurlijk! De volledig moduleerbare installatie is ook heel eenvoudig in gebruik: het volstaat te drukken op een knop om de verwarming te starten. In combinatie met een krachtig programmeersysteem kan de installatie worden aangepast aan alle levenswijzen en maakt ze aanzienlijke energiebesparingen mogelijk.