Elektrische verwarming: innovaties maken besparingen mogelijk!

Een ouder wordende verwarmingsinstallatie verbruikt meer energie en is duurder in onderhoud. De vernieuwingen op het gebied van elektrische verwarming maken tegenwoordig aanzienlijke besparingen mogelijk.

Inertieradiator

Een inertieradiator, gecombineerd met innovatieve randapparatuur, koppelt comfort aan zuinigheid.

Een inertieradiator, gecombineerd met innovatieve randapparatuur, koppelt comfort aan zuinigheid.

Ja, de elektriciteitsprijzen stijgen, maar dat geldt ook voor alle andere energieprijzen. Neem bijvoorbeeld stookolie. De prijs stijgt onophoudelijk en installaties die op deze energiebron werken, bieden geen echt voordeel meer. Er gelden strenge eisen voor de levering en de opslag van stookolie en het onderhoud van de verwarmingsketel is duur. Doordat de fossiele energiebronnen schaarser worden, lijkt elektriciteit een goede oplossing, op voorwaarde dat u er verstandig mee omgaat. De vernieuwingen op het gebied van elektrische verwarming hebben geresulteerd in een krachtige warmteverspreider: de inertieradiator. Die accumuleert warmte dankzij een verwarmingskern en geeft deze vervolgens heel gelijkmatig af, om verschillende kamers van het huis zacht en homogeen te verwarmen.

Opties om meer energie te besparen

Inertieradiatoren worden vaak gekoppeld aan randapparaten die hun gebruik kunnen optimaliseren om nog meer te besparen. Dat geldt ook voor de inertieradiator van Aterno. Die wordt verbonden met een ultraprecieze draadloze thermostaat, waarmee u de temperatuur kunt regelen tot op een halve graad precies. Intussen weten we immers dat een goed regelsysteem de energie-uitgaven aanzienlijk kan beperken. Daarnaast biedt Aterno nog een hele serie opties om het gebruik van het verwarmingssysteem te optimaliseren: een voorrangsschakelaar om het beschikbare elektrische vermogen te beheren, een programmeringscentrale om de temperatuur van alle kamers van het huis te sturen vanaf één enkel punt, een openraamdetector om energieverspilling te voorkomen…

De talrijke vernieuwingen op het gebied van elektrische verwarming de laatste jaren hebben het mogelijk gemaakt betrouwbare apparaten te ontwikkelen die weinig energie verbruiken. Wacht dus niet tot uw verwarming het helemaal laat afweten om haar te vervangen!

Top

aterno