De elektrische inertieradiator

Ontdek hoe een elektrische inertieradiator van Aterno, de vrucht van recent onderzoek, functioneert.

Inertieradiator: een elektrische radiator met een zachte en constante warmte

De inertieradiator van Aterno

De inertieradiator van Aterno.

Het principe van een inertieradiator is eenvoudig: eerst wordt warmte geaccumuleerd, die daarna gelijkmatig en constant wordt afgegeven, om een optimaal comfort te garanderen.

Om inertie inzichtelijk te maken, geven een eenvoudig voorbeeld: het is zomer en het is 30°C in de schaduw, maar als u uw hand op een schaduwrijke plek op de gevel van uw huis legt, zal deze koud aanvoelen.

Omgekeerd: het is nog altijd zomer, middernacht, en het is een tamelijk koude nacht. Als u de gevel van uw huis nadert, die de hele dag in de zon heeft gestaan, stelt u vast dat deze warm is en voelt u een zachte warmte. Op dat principe is een inertieradiator gebaseerd. De verwarmingskern (de Kalith®-steen, een exclusiviteit van Aterno) accumuleert de warmte om die nadien weer af te geven. Tijdens de warmteafgifte verbruikt de radiator geen elektriciteit, waardoor interessante energiebesparingen mogelijk zijn. Daarom luidt het motto van de inertieradiator: “comfort en besparingen”.

Maar let op! Niet alle technologieën zijn even goed. Er zijn drie belangrijke punten waarop u moet letten:

  • de verwarmingskern (die het mogelijk maakt warmte te accumuleren),
  • het verwarmingslichaam (dat de warmte verspreidt),
  • het regelsysteem (de thermostaat, die het systeem stuurt).

De verwarmingskern, het deel dat de warmte accumuleert, is een belangrijk of zelfs essentieel element. De kwaliteit van de verwarmingskern bepaalt de kwaliteit van de inertie.

Inertieradiator: de verschillende types verwarmingskernen

De verwarmingskern van de inertieradiator bestaat soms uit koelvloeistof (heel vaak op basis van glycol of petroleum) in een verwarmingslichaam dat eruitziet als de oude radiatoren van de centrale verwarming. Deze technologie lijkt vrij primitief, door het zwakke accumulatievermogen van de vloeistof en ook omdat de radiator achteraan verwarmt. Bovendien ontsnapt een groot deel van de warmte naar boven, zoals bij de eerste elektrische radiatoren.

De verwarmingskern kan ook van aluminium zijn. In dat geval gaat hij vaak gepaard met radiatorlichaam dat ook van aluminium is. Dat zal niet lang warm blijven, want aluminium is zeer geleidend en houdt dus geen warmte vast. De inertie van zuiver aluminium is nagenoeg gelijk aan nul. De warmte wordt dus heel snel afgevoerd.

Een verwarmingskern van gietstaal houdt de warmte langer vast. U moet er echter op letten dat de achterzijde van de radiator niet te warm wordt, om de buitenmuren niet onnodig te verwarmen. Verder moet u er ook op letten dat de weerstand die ingesloten zit in de kern van gietstaal geen geluid (getik) genereert.

De verwarmingskern van vuurvast materiaal (bijvoorbeeld keramiek of steatiet) is het nec plus ultra. Onze voorvaderen, industriële ondernemers (hoogovens) of bakkers, hadden al begrepen welke voordelen dit uitzonderlijke, natuurlijke materiaal ons biedt. De schacht van een hoogoven (een oven om gietijzer te maken van ijzererts) is immers gemaakt van vuurvaste steen en bakkers gebruiken nu nog vuurvaste stenen in hun broodovens. Het gebruik van natuurlijke vuurvaste materialen veronderstelt de inachtneming van bepaalde natuurwetten, die men perfect moet beheersen om deze producten optimaal te kunnen bewerken en hun geweldige eigenschappen te benutten.

De verwarmingskern uit hogedichtheidskeramiek van de elektrische inertieradiatoren van Aterno

Aterno heeft met de Kalith®, waarop een levenslange garantie gegeven wordt, de ontwikkeling van zijn verwarmingskern zeer ver doorgedreven. Alles begint met de rigoureuze selectie van de beste keramische materialen. Het woord “keramiek” komt van het Oudgriekse “keramos”, wat letterlijk “potklei” betekent. “Keramiek” is dus een verzamelwoord voor alle objecten die voortkomen uit de verharding van een brijige massa die bestaat uit klei gemengd met water. Tegenwoordig kunnen keramische materialen samengesteld zijn uit grondstoffen die aanzienlijke verschillen vertonen wat betreft chemische samenstelling, mineralogische samenstelling, zuiverheid enz.

Met deze materialen worden de stenen gefabriceerd waarin de chroom-nikkelweerstanden worden ingesloten (het beste wat er te verkrijgen is op het gebied van weerstanden): ze zijn bestand tegen zeer hoge temperaturen en ongevoelig voor corrosie en oxidatie, des te meer omdat ze perfect aansluiten op de grondstof en dus geen contact maken met de lucht. Aangezien de stenen de warmte accumuleren, worden de weerstanden niet blootgesteld aan bruuske temperatuurverschillen. Daarom kunnen wij zo’n lange levensduur van onze stenen garanderen.

De stenen worden gebakken bij meer dan 1300°C en onderworpen aan een radiografische en elektrische controle. Vervolgens kunnen ze gebruikt worden om de binnenzijde van de inertieradiatoren van Aterno te bekleden. Deze radiatoren zijn gemaakt van speciaal, extra dik uitgevoerd staal en dragen bij aan de warmteaccumulatie en de geleidelijke warmteafgifte over een langere duur. Staal (een legering van ijzer en koolstof) is een grondstof die we nu perfect beheersen. Het gaat om een 100 % recycleerbaar materiaal, dat bekend staat om zijn duurzaamheid. Het is niet alleen robuust, gemakkelijk te onderhouden en soepel, maar ook heel gemakkelijk te hanteren. Het bijzondere design van de radiatoren resulteert in een groot thermisch uitwisselingsoppervlak, waardoor een grote uitstraling mogelijk is en een uniforme verspreiding en verdeling van de warmte, van vloer tot plafond, mogelijk wordt.

Dit ontwerp biedt nog twee andere voordelen: ten eerste blijft de achterzijde “koud” (het heeft geen zin de buitenmuur te verwarmen) en ten tweede stuurt de frontale warmteafgifte de warmte naar het midden van de kamer (waar u de warmte het meest nodig heeft) in plaats van naar het plafond.

Daarom werd voor de inertieradiator van Aterno de bekende slogan “triple action” bedacht: convectie, accumulatie, straling. Deze drievoudige werking zorgt voor een nagenoeg ideaal thermisch comfort en is budgetvriendelijk. Dankzij de inertie (de warmte die is geaccumuleerd in de stenen) zal de radiator blijven verwarmen nadat de elektrische voeding is uitgeschakeld.

Het regelsysteem: essentieel voor het comfort en de besparingen

Bij de keuze van uw inertieradiator moet u ook aandacht besteden aan het regelsysteem, dit wil zeggen het systeem waarmee u uw elektrische verwarming kunt aansturen, door in te stellen op welke manier u de kamers van uw huis of appartement wilt verwarmen. Dit is van primordiaal belang. Talrijke elektrische verwarmingsapparaten, ook inertieradiatoren, hebben een geïntegreerde thermostaat. Het apparaat wordt warm en zal de thermostaat beïnvloeden, waardoor de regeling gevaarlijk en zelfs onwerkzaam kan worden.

Daarom heeft Aterno zonder aarzelen gekozen voor een draadloze thermostaat, die dus niet beïnvloed wordt door de radiator, maar door de temperatuur van de kamer waar u verblijft. Dat is de beste manier om het gewenste comfort te behalen en maximale besparingen te realiseren. Naast absolute precisie biedt deze technologie het voordeel van een elegante bediening, waarbij u niet moet knielen bij de radiator telkens als u iets wilt veranderen aan de temperatuurinstelling.