Een overzicht van de elektriciteit in België

Er bestaat drie toegepaste tarieven voor de elektriciteit in België:

  • Het enkel tarief of normaal tarief
  • Het tweevoudig uurtarief
  • Het exclusief nachttarief

Het enkel tarief

Ook « normaal tarief » genoemd. Het enkel tarief heeft als kenmerk een uniek tarief voor elektriciteit te hebben. Zowel overdag als ‘s nachts.

Indien de tarieven variëren van de ene leverancier naar de andere, is het de algemene regel dat het enkel tarief goedkoper is dan het « dag » tarief van het tweevoudig tarief maar duurder dan de « nacht» tarief van datzelfde tarief.

Het normale tarief werkt in het algemeen met een meterstand met enkele wijzerplaat. Toch kan het enkel tarief ook van toepassing zijn op een meterstandteller met twee wijzerplaten.

Het dubbele tarief

Bij het tweevoudig uurtarief kunt u, zoals de benaming het al duidelijk maakt, genieten van twee verschillende tarieven:

  • Het dagtarief is van toepassing op piekuren en werkdagen van 7u tot 22 uur, of van 8u tot 23 uur, afhankelijk van de gemeente waar u verblijft.
  • Het nachttarief is van toepassing op daluren, ‘s nachts en in het weekend.

Het dubbele tarief vereist een meter met twee schermen (de nieuwe meters zijn allemaal voorzien van twee schermen. Maar indien u over dit type van meter beschikt, betekent het nog niet dat u van het dubbel tarief geniet. Om van het dubbel tarief te kunnen genieten, dient u uw distributienetbeheerder te contacteren).

Wat de prijs betreft is het dagtarief duurder dan het enkel tarief maar is het “nachttarief” dan weer voordeliger dan het enkele tarief. Let wel op dat bij een dubbel tarief het maandelijk abonnement duurder is.

Het dubbele tarief is dus interessanter indien u ‘s nachts en in het weekend meer elektriciteit verbruikt.

Het exclusief nachttarief

Het exclusief nachttarief is enkel van toepassing op de verbruikte elektriciteit tussen 23u en 8u. Dit verbruik wordt door een <exclusieve nachtmeter> opgenomen. Ook hier wordt het exclusief nachttarief bepaald door uw distributienetbeheerder maar is het voordeliger dan het nachttarief van het dubbel tarief.

Daarentegen vereist het exclusief nachttarief  een apart stroomkring van de rest van de elektrische installatie. Enkel de toestellen die ‘s nachts werken (accumulatie verwarming, boiler…) kunnen aan dit elektrische circuit aangesloten worden. Bovendien kunnen deze toestellen niet tijdelijk aan een ander circuit verbonden worden. Indien uw boiler is aangesloten op een nacht exclusieve circuit en dat u al het beschikbare warm water om 10u hebt opgebruikt, dient u dan 23 uur te wachten eer de boiler zich opnieuw in gang zet.

De exclusieve nacht meter kan niet enkel op zich gebruikt worden. Het vereist noodzakelijkerwijs het gebruik van een enkele meter of een dubbeltarief meter.

Top

aterno