Ecologische elektrische verwarming

 

Nog niet iedereen weet dat groene elektrische energie op verschillende manieren kan worden opgewekt met respect voor het milieu, onze aarde en de mens.

Hernieuwbare energieën vormen een ideaal alternatief om traditionele energiebronnen te vervangen of aan te vullen. Op dit moment bestaan er vijf soorten hernieuwbare energie: zonne-energie, windenergie, waterkracht, geothermie en biomassa. Sommige hiervan worden gebruikt om ‘ecologische’ elektriciteit te produceren. Denk maar aan zonne- en windenergie. Tegenwoordig zijn deze technologieën niet meer voorbehouden aan voorlopers. Ook particulieren die op een milieuvriendelijke manier flink wat willen besparen, maken er gebruik van. Er valt dan ook heel wat voor te zeggen. De wind en de zon zijn gratis. Deze elektriciteitsopwekking zorgt voor een spectaculaire vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot. Bovendien kan de uit hernieuwbare energieën opgewekte elektriciteit worden verkocht aan elektriciteitsleveranciers. Van twee vliegen in één klap gesproken! Op middellange termijn verdient u de kostprijs van de installatie terug.

Hoe kunt u zelf groene elektriciteit produceren?

  • Op basis van zonne-energie: Zoals de naam aangeeft, is de energiebron hier de zon. De energie van de zon kan worden omgezet in warmte, biomassa of elektriciteit! Om zelf elektriciteit op te wekken op basis van zonne-energie kunt u investeren in fotovoltaïsche panelen. Die zijn gemaakt van siliciumcellen en zetten de energie van de zon om in gelijkstroom. Via een speciale kabel wordt deze stroom getransporteerd naar een wisselrichter, waar de omzetting in wisselstroom plaatsvindt.
  • Op basis van windenergie: Windkracht wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken met behulp van een generator. Er bestaan ook miniwindturbines voor particulieren. Deze thuismodellen worden geïnstalleerd op een dak of een helling en zijn een alternatief om zelf elektriciteit op te wekken en energieonafhankelijk te zijn. Er bestaan twee soorten windturbines: met horizontale of verticale as.

Waterkracht en geothermie

Er zijn nog andere manieren om groene elektriciteit te produceren, maar die zijn nog niet toegankelijk voor particulieren.

  • Energie uit waterkracht (of hydro-elektriciteit): Deze methode, waarbij grote hoeveelheden water worden opgeslagen om er vervolgens elektriciteit mee te produceren, bestaat al heel lang. Denk maar aan de waterkrachtcentrales, die deels gevoed worden door stuwdammen.
  • Geothermische energie: Geothermische centrales gebruiken de warmte die de aardkern uitstraalt. Het grote voordeel van geothermische energie is dat ze niet afhankelijk is van klimaatomstandigheden of seizoenen. Men onderscheidt twee vormen: aardwarmte met een lage temperatuur, die wordt gebruikt om woningen te verwarmen, en aardwarmte met een hoge temperatuur, die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Lees onze gratis gids

Wil je graag meer te weten komen over de voordelen van elektrisch verwarmen en hoe ook jij er je voordeel mee kan doen? Vraag snel de gratis gids aan!

Top

aterno