De elektriciteitprijs daalt dankzij de zon!

Zondag 9 maart 2014 namen de fotovoltaïsche installaties 14 % van het totale verbruik voor hun rekening inBelgië.

Omstreeks 13:00 piekte de dekking zelfs tot 27 % van de totale elektriciteitsbehoefte van België. Dit is uiteraard ook te wijten aan een algemene daling van het elektriciteitsverbruik door het betere weer en als gevolg van de vermindering van de activiteiten op zondag. Desondanks heeft de zon veel bijgedragen aan de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Ook de toename van de productie van fotovoltaïsche elektriciteit heeft gezorgd dat de elektriciteitsprijzen aanzienlijk gedaald zijn tot slechts 1,75 € / MWh tot 03:00 in vergelijking met 20 € / MWh vorige zondag. Het weer had zo direct invloed op de productie-en elektriciteitsprijzen in België.

Top

aterno