Brussel bereidt de elektrische netwerken van de toekomst voor

De vernieuwbare energieën vormen een grote uitdaging voor de toekomst. De Europese Commissie denkt na over een aantal maatregelen, die einde dit jaar bekend zullen zijn. Het doel daarvan is de netwerken aan te passen aan de exponentieel stijgende productie van groene elektriciteit.

vernieuwbare energieën

Europa geeft de richting aan wat de slimme netwerken aangaat

De Vernieuwbare energieën roepen een nieuwe elektriciteitsmarkt in het leven. Elke dag duiken er talloze originele nieuwe ideeën op om elektriciteit te maken vanaf tofu, de ijszee, kaas, fysische inspanningen enz. Windmolens en zonnepanelen brengen deze groene revolutie op gang. De ingenieurs zullen in de toekomst geconfronteerd worden met belangrijke nieuwe uitdagingen, zoals de stockage, het beschikbare vermogen op een gegeven moment en de introductie van de groene elektriciteit in het netwerk. Om een stap dichter bij de oplossing te komen werd er op vrijdag 13 mei 2016 in Straatsburg een conferentie gehouden rond de samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland inzake energie. Dominique Ristori, algemeen directeur energie van de Europese Commissie nam hieraan deel. Hij onthulde de belangrijkste krachtlijnen van het Europese actieplan en ging meer bepaald in op de kwestie van de smart grids. Volgens hem zullen de toekomstige beslissingen van de Commissie leiden tot de implementatie van een gemeenschappelijke regelgeving. « Het zal erop aan komen om de toenemende hoeveelheden variabele energie, meer bepaald vernieuwbare energie, te verzoenen met de veilige werking van het volledige energiesysteem, » onderlijnde de directeur.

Frankrijk en Duitsland dicteren het ritme voor de slimme netwerken

De Europese Unie stelt zich tot doel om tegen 2020 20% van de elektriciteit te produceren met niet-vervuilende technieken. Voor de algemeen directeur energie van de Europese Commissie is de Frans-Duitse overeenkomst essentieel en moet deze nog verder versterkt worden. « Terwijl er tot hiertoe allerlei nationale strategieën naast elkaar bestonden, veronderstelt dit nieuwe tijdperk een toenemende samenwerking tussen de Staten en de grote Europese regio’s, » aldus Dominique Ristori.

Top

aterno