Brand voorkomen in een studentenwoning

Brandpreventie voor studenten

Op zoek naar een kot? Hou er dan rekening mee dat ook studentenwoningen aan strenge regels moeten voldoen wat brandveiligheid betreft. Hoe weet u waar u op moet letten tijdens de kotenjacht?

Brandveiligheid in studentenhuizen wordt bepaald door de gemeente. Meestal is de wetgeving hierover vervat in het politiereglement, dit kan u opvragen in het politiekantoor in de buurt van waar u een kot zoekt, of online op de website van de gemeente. De regelgeving van de studentenwoningen is dus afhankelijk van het geldende politiereglement van de stad waar deze woningen gelegen zijn.

Dit zijn alvast de belangrijkste zaken waar u naar moet kijken bij een bezoek aan een studentenwoning:

  • Op elke verdieping moet er minstens één vluchtweg zijn, de normale uitgang niet meegeteld. Alle bewoners van die verdieping moeten er ook gemakkelijk aan kunnen in geval van brand.
  • De kelderverdieping mag niet als kot worden gebruikt, en elke kamer moet op slot kunnen en een buitenraam hebben dat open kan. In elk kot moet ook een document hangen met alle te volgen veiligheidsvoorschriften en een scenario in geval van brand of ongeval.
  • Op elke verdieping én in de buurt van élk kooktoestel moet er minstens één gebruiksklare en niet vervallen poederblusser zijn. Kijk gerust eens naar de vervaldatum tijdens uw bezoek.
  • Veiligheidsverlichting is enkel verplicht in huizen met meer dan tien studenten of met meer dan twee verdiepingen. Die verlichting moet wél een autonomie hebben van minimum één uur.
  • Trappen moeten minstens 70 cm breed zijn, mogen niet uit brandbaar materiaal bestaan, en mogen geen hinderende voorwerpen bevatten.
  • Op elk niveau moet ook een rookdetector aanwezig zijn.

Advies van de brandweer

Als je een kamer of studentenkot kiest is het belangrijk om zelf even stil staan bij de brandveiligheid van het gebouw.

Kijk bijvoorbeeld na of er voldoende rookmelders aanwezig zijn. Bij de keuze van een rookmelder opteer je best voor een toestel met verzegelde batterij en een garantie van 10 jaar zodat je niet elk jaar de batterijen moet vervangen. Controleer ook of er een brandblusser aanwezig is en of de keuken voorzien is van een branddeken.

Zijn de evacuatiewegen bruikbaar? Het vrij houden van de vluchtwegen is een belangrijk aandachtspunt waarin elke student zijn/haar bijdrage kan leveren.

Informeer bij de verhuurder welke brandvoorzorgsmaatregelen er in het gebouw aanwezig zijn en pols naar de mate waarin hij/zij bezig is met brandveiligheid.

Vraag eventueel zelf het politiereglement van jouw stad of gemeente op en kijk na welke maatregelen verplicht zijn.

Mw. Coumnas, deskundige brandveiligheid, brandweerzone Rivierenland

Bij huurwoningen waarvoor een nieuw contract afgesloten wordt na 1 januari 2013 is het plaatsen van een rookmelder verplicht. Het is zeker aan te raden om een rookmelder in de traphal te plaatsen, liefst op elke verdieping. Daarnaast kunnen rookmelders in elke ruimte geplaatst worden, maar we raden toch af om er geen in de badkamer, keuken of garage te plaatsen omwille van mogelijke loze alarmen. Kijk alvast op de website www.speelnietmetvuur.be voor meer informatie ivm rookmelders.