Aansprakelijkheid

Brandschade: aansprakelijkheid

Er heeft brand gewoed en er is ernstige schade veroorzaakt. Wie is er aansprakelijk? En wat zijn de gevolgen?

Als er brand heeft gewoed in een pand en er is achteraf schade, is de eigenaar altijd aansprakelijk. Een goede brandverzekering is dus een absolute must, geen overbodige luxe. Toch zijn er twee scenario's waarbij u als eigenaar niet aansprakelijk bent: ofwel kan u aantonen dat de brand niet door u werd veroorzaakt maar door derden of een defect toestel, ofwel zitten er huurders in uw pand.

Niet aansprakelijk?

In het eerste geval moet u kunnen bewijzen dat u niet zelf verantwoordelijk bent voor de brand. Dit is geen gemakkelijke klus, maar de brandweer of de expert die de schade komt opmeten, kan hier zeker bij helpen.

In het tweede geval zitten er huurders in uw pand die onder een geldig en bindend huurcontract vallen. In dit geval veronderstelt de wetgever dat de huurders aansprakelijk zijn voor de brandschade. Tenzij ze kunnen bewijzen dat die buiten hun schuld is ontstaan (dit geldt ook voor kotstudenten). Een huurder is bijvoorbeeld niet aansprakelijk als de brand is ontstaan door:

  • overmacht (bijvoorbeeld een blikseminslag)
  • fout van een derde (noch de eigenaar, noch de huurders)
  • slechte toestand van de woning (bijvoorbeeld kortsluiting door slechte elektriciteitsleidingen)

Hoe verloopt de procedure?

Zowel de eigenaar als de huurder moeten de schade aangeven bij hun verzekeraar. Die onderzoeken allebei de aansprakelijkheid en zodra die is bepaald, wordt de schadelijder vergoed door zijn verzekeraar. Die vraagt de aansprakelijke partij (eigenaar, huurder, fabrikant, …) de vergoeding terug te betalen, tenzij de schadelijder zelf de schade heeft veroorzaakt. Let op! De schadelijder kan zowel de eigenaar als de huurder zijn.

Valkuilen in aansprakelijkheid

Wettelijk gezien zijn noch de eigenaar, noch de huurder verplicht een brandverzekering te nemen. Toch is het ten zeerste aan te raden dat u dat beiden wél doet - uw huurder voor huurdersaansprakelijkheid en u als eigenaar voor overblijvende gevallen. U kan voor alle zekerheid een verzekering afsluiten waarbij afstand van verhaal wordt voorzien ten aanzien van uw huurder. Dit betekent dat zowel u als uw huurder in één enkele polis worden verzekerd en dat in geval van schade de uitkering enkel aan u toekomt. De verzekeraar zal dan geen verhaal uitoefenen op uw huurder.

Afstand van verhaal

Let echter op als eigenaar! Als u afstand van verhaal ondertekent ten opzichte van uw huurder, dan is dit voor schade tijdens de huurperiode waarvoor in de brandverzekering is voorzien … Bij een aantal gevallen, waarbij geen enkele brandverzekeraar tussenkomt, zal u zelf opdraaien voor schade die zonder afstand van verhaal ten laste van uw huurder zou zijn.

Dit probleem is echter gemakkelijk te verhelpen, u vermeldt gewoon het volgende in het huurcontract: "Door de eigenaar werd in de brandverzekering een afstand van verhaal bedongen voor die schades die in de brandverzekering van de eigenaar-verhuurder verzekerd zijn. Deze afstand van verhaal geldt niet voor alle andere schades."