Binnenkort 8 windmolenparken in de Noordzee

In januari laatstleden deelde Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Noordzee, mee dat hij van plan was om de productie van windenergie te verdubbelen binnen een termijn van 5 jaar. Hij kondigde tevens de bouw van 5 bijkomende windmolenparken voor de Belgische kust aan. In 2014 zorgden de bestaande parken (C-Power, Belwind en Northwind) voor voldoende elektriciteit om de elektriciteitsnoden van meer dan 600 000 Belgische gezinnen te dekken.

Dankzij de nieuwe projecten kan de totale capaciteit van de Belgische offshore windmolenparken opgedreven worden tot 2 200 MW hetzij 8 TWu elektriciteit per jaar. Dit stemt overeen met 10% van het elektriciteitsverbruik van de Belgen. Het nieuwe park “Mermaid” zal tevens dienst doen als pilootproject voor de productie van elektriciteit op basis van golfenergie.

Wanneer alle parken (Seastar, Northwester 2, Norther, Rentel, Mermaid en de drie bestaande parken) allemaal operationeel zullen zijn kan de infrastructuur in de Noordzee voldoende energie produceren om het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de Belgische huisgezinnen te dekken. Bovendien laat de uitbating van die parken toe nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

Het project kadert in de wil om nieuwe elektriciteitsproductiesystemen te ontwikkelen in België en het aandeel van de groene elektriciteit te verhogen.

Top

aterno