België: 100% hernieuwbare energie tegen 2050

In meerdere Europese landen is de omvorming van het energiesysteem volop aan de gang. Hun arbeid begint al vruchten op te leveren. De Belgische energieproductie zou geheel groen zijn tegen 2050.

hernieuwbare energie

Groene elektriciteit geproduceerd door de Belgische burgers

Volgens het VRT-nieuws zou België de mogelijkheid hebben om over te schakelen naar een compleet groene energie eind 2050. Dit journaal is gebaseerd op een studie uitgevoerd door het Nederlandse onderzoek kantoor CE Delft. De helft van de behoeften van het land zouden van de burgers zelf kunnen komen. Zij zouden in staat zijn 47 % van de individuele energie (installatie van zonnepanelen op daken of particuliere windkracht) of gezamenlijk energie (deelname aan coöperatieve verenigingen) te leveren. Volgens Daan Creupelandt van de Europese federatie voor hernieuwbare energie coöperatieven (REScoop), nemen ongeveer 100 000 Belgen al actief deel aan coöperatieven. Verschillende belemmeringen staan jammer genoeg in de weg. “De regering moet eerst een aantal bureaucratische obstakels verwijderen vooraleer we in goede technologische infrastructuren kunnen investeren. Ten slotte moet men de kerncentrales sluiten”, merken de journalisten van het VRT-nieuws.

De Europese steden ontbreken niet aan ideeën

Ter gelegenheid van het forum Climate Chance, hebben het netwerk voor de omvorming van het energiesysteem (CLER), de klimaat actie (RAC) en de Energy Cities meerdere grote Europese steden opgemerkt die doelen op 100 % hernieuwbare energie eind 2050 en misschien zelfs nog ervoor. Barcelona, Frankfurt, Frederikshavn (Denemarken), Genève of Malmö (Zweden) horen bij de initiatiefnemers. Door middel van hun analyse heeft het comité van deskundigen aldus vijf grote richtlijnen kunnen opstellen, waaronder het creëren van partnerschappen tussen steden en platteland, en het betrekken van lokale actoren (bureaucraten, particulieren sector, verenigingen, burgers, etc.). Waardevolle richtlijnen voor België en andere landen van de Unie.

Top

aterno